1. Privatnost

1.1. Dopi grupa se obavezuje da neće prodavati, distribuirati ili na neki drugi način otkriti informacije o Klijentima. Dosta vremena posvećujemo pomaganju anti-spam organizacija. Također smo 100% angažirani u progonjenju spammera. Ukoliko ćemo Vas morati kontaktirati u vezi Vašeg korisničkog računa ili usluge to ćemo učiniti isključivo putem elektroničke pošte.

1.2. Ako ste prijavljeni na primanje obavijesti povremeno možete primiti informativne poruke od nas.

1.3. Slobodni ste u svako vrijeme pretplatiti se ili otkazati pretplatu na primanje naših obavijesti.

 

2. Zadovoljstvo je zajamčeno, 90 dana garancije

2.1. 90 dnevna izjava o garanciji odnosi se samo na shared web hosting i reseller web hosting pakete, u garanciju nisu uključeni VPS paketi i dedicated serveri.

2.2. Ukoliko ste zbog bilo kojeg razloga nezadovoljni sa uslugama koje Vam pružamo, tijekom prvih 90 dana možete zatražiti u pisanom obliku, preko elektroničke pošte ili preko obrasca za poništenje da prekinemo sa pružanjem usluge, te imate pravo na potpuni povrat uplaćenih sredstava. Također morate navesti i detaljan opis razloga koji su Vas potakli na poništenje (koje zahtjevamo za bilo koji zahtjev za prekidom usluge, bez obzira na vrijeme).

2.3. Ukoliko je uz hosting uslugu naručena i registracija domene (besplatna u cijeni paketa ili uz dodatno plaćanje), iznos povrata biti će umanjen za iznos cijene registrirane domene. Domena Vam ostaje na korištenje do kraja isteka registracije zakupa.

2.4. Mi smo jedini sudac o tome dali su Vaši razlozi valjani i dali su poduzeti svi mogući koraci sa Vaše ili naše strane da bi se ispravila situacija koja je izazvala prestanak interesa za uslugu.

 

3. Novi web hosting računi i prijenosti postojećih

3.1. Svi novi web hosting korisnički računi zakupljeni na našoj stranici postavljajuju se trenutno pomoću našeg sustava. Prilikom registracije primiti ćete dvije poruke uključujući korisničke podatke za logiranje na hosting račun nakon kupnje.

3.2. Kada se prijavljujete za našu uslugu, ukoliko ne spremite Vaše podatke za spajanje na hosting računa, možete se prijaviti u korisničke stranice te pod opcijom “E-mail poruke” pročitati sve pouke koje smo Vam poslali, a među ostalima i poruku sa podacima za spajanje na novi hosting račun. Adresa korisničkih stranica glasi http://korisnik.dopi.hr

3.3. Kod zakupa nekog reseller paketa unutar paketa možete dodati do 100 hosting račun kod najmanjeg paketa i neograničen broj hosting račun kod najvećeg reseller paketa.

3.4. Ukoliko imate potrebu za instalacijom veće količine hosting računa, pod većom količinom smatra se preko 200 hosting računa, preporučamo Vam zakup dedicated servera kako bi mogli nesmetano rasti te svojim klijentima i dalje osigurati stabilan server te u svakom trenutku dostupne web stranice.

3.5. Kombiniranje dva ili više hosting računa u jedan nije dozvoljeno, za više dostupnih resursa preporučamo zakup većeg hosting računa ili VPS, tj. dedicated servera.

3.6. Besplatno ćemo Vam premjestiti postojeći cPanel hosting račun sa drugog hosting providera kod nas. Ukoliko imate potrebu seliti više od 25 hosting računa možemo vam ponuditi uslugu seljenja po cijeni od 10,00kn za svaki dodatni cPanel hosting račun.

3.7. Zadržavamo pravo privremenog suspendiranja te usporavanja rada pojedinih hosting računa instaliranih sa naše strane ili od strane reseller klijenta ukoliko isti na bilo koji način utječu na smanjanje brzine rada i stabilnost web hosting servera, tj. prema pravilima o dozvoljenom korištenju serverskih resursa.

 

4. Imena domena, prijenos domena

4.1. Kako bi ime vaše domene preusmjeravalo na server na kojem je vaš novi hosting račun, morate promjeniti Vaš DNS (Domain Name Servers) kod vašeg registra. Ovaj proces nije prijenos domene.

4.2. Što je ustvari prijenos domene? Ukoliko želite fizički premjestiti Vašu domenu na Dopi grupa sa vašeg prvobitnog registra, morate kreirati korisnički račun na http://korisnik.dopi.hr stranici i naručiti prijenos naziva domene.

4.3. Prebacivanje (transferiranje) domene će Vas stajati prema navedenoj cijeni na stranici. Taj iznos služi za jednogodišnje produženje registracije domene, a koje je dodatak na Vaš sadašnji pretplatnički period od prijašnje registracije. Detalje o tome kako se vrši prebacivanje (transferiranje) domena nalazi se u našoj bazi znanja.

4.4. Kod zakupa pojedinih hosting paketa ostvarujete pravo na besplatnu registraciju .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, .com.hr ili .hr vršne domene.

4.5. Besplatna registracija domene vrijedi za prvu godinu ili sve godine korištenja naručenog hosting paketa. Prilikom narudžbe, kod svakog hosting paketa je navedeno na koji rok poklanjamo besplatnu registraciju domene te unutar kojeg intervala plaćanja je domena besplatna.

4.6. Kod .hr domena postoje dvije vrste registracije domene, besplatna i naplatna registracija domene. Ponuda za besplatnom registracijom .hr domene odnosi se na registraciju besplatne .hr domene. U slučaju da ne ostvarujete uvjete potrebne za registraciju besplatne .hr domene ponudit ćemo Vam registraciju naplatne .hr domene po redovnoj cijeni iste.

4.7. Studio4web će poduzeti potrebne mjere da registrira ime domene korisniku koji to zatraži. Pojedini nazivi domena su prilikom provjere slobodni za registraciju, no ukoliko se naziv domene prilikom zaprimanja uplate ne može registrirati, bilo da je netko u međuvremenu registrirao taj naziv domene ili je naziv domene rezerviran od strane matičnog registra koji vodi vršne domene, Studio4web ne odgovara za slučaj nemogućnosti registracije tog naziva. Korisnik u tom slučaju ima pravo javiti neki drugi naziv domene uz dodatnu doplatu razlike u cijeni ( ukoliko ista postoji ) ili zatražiti povrat uplaćenog iznosa u vrijednosti cijene naručene i plaćene domene.

4.8. Korisnik je odgovoran za pravovremenu obnovu registracije imena svoje domene. Studio4web ne preuzima odgovornost ako korisnik ne obnovi ime svoje domene na vrijeme.

4.9. Ako je ime vaše domene bilo registrirano preko nas, Vi morate provjeriti i poduzeti sve odgovarajuće radnje kako bi obnovili ime domene prije isteka pretplatničkog roka.

4.10. Dopi grupa ne odgovara za nastalu štetu ukoliko se produženje domene ne obavi na vrijeme, tj. najkasnije do zadnjeg dana isteka trenutnog perioda zakupa registracije domene.

 

5. Promotivne akcije

5.1. Iz razloga promocije usluga, povećanja prodaje ili naplate Dopi grupa povremeno aktivira promotivne kodove koji se mogu upisati prilikom narudžbe neke od hosting usluga. Svi kreirani promotivni kodovi vrijede za kupnju hosting računa ili domena na minimalan rok od jedne godine i maksimalan rok do tri godine, osim u slučaju kada je to drugačije navedeno u obavijesti o promotivnoj akciji koja je objavljena na našoj web stranici.

5.2. Promotivni kodovi vrijede isključivo za kupnju novih hosting računa i domena, osim ako nije drugačije navedeno u obavijesti o promotivnoj akciji koja je objavljena na našoj web stranici.

5.3. Otkazivanje postojećih usluga i istovremeno ponovni zakup novih usluga, a sve u svrhu ostvarivanja dodatne pogodnosti iz promotivne akcije nije dozvoljeno.

5.4. Hosting usluga zakupljena putem promotivne akcijske ponude može se otkazati unutar 8 dana od uplate.

5.5. Hosting usluga zakupljena putem promotivne akcijske ponude ne može se kombinirati, spajati ili na bilo koji drugi način povezati sa drugim hosting uslugama.

5.6. Hosting uslugu koja se jednom otkaže nije moguće ponovno zakupiti najmanje 30 dana od datuma otkazivanja.

5.7. Svi pokušaji manipulacijom promotivnim akcijskim kodovima strogo su zabranjeni i biti će sankcionirani otkazivanjem zakupljene usluge bez mogućnosti provrata uplaćenog iznosa.

 

6. Affiliate računi

6.1. Kada preporučite nekoga na naše stranice sa Vašim jedinstvenim suradničkim affiliate ID brojem, na računalo posjetitelja pohranjuje se cookie zapis u trajanju od 3 mjeseca, a koji sadrži Vaš suradnički affiliate ID broj. Ukoliko dotični posjetitelj napusti našu stranicu i vrati se kasnije te obavi narudžbu vi ćete i dalje primiti proviziju.

6.2. Svakom novom affiliate suradniku dodjeljujemo na suradnički affiliate račun početni bonus u iznosu od 25,00kn.

6.3. Zarada od svake uplate preporučenog klijenta za kupnju ili produženje VPS ili dedicated servera iznosi 5%.

6.4. Zarada od svake kupnje bilo kojeg shared ili reseller paketa iznosi 35%

6.5. Iznos od 5% ili 35% uplaćuje se na Vaš affiliate račun 30 dana nakon uplate naručene hosting usluge.

6.6. Kompletan iznos sa affiliate računa može se povući na korisnički račun nakon što je iznos zarade preko affiliate računa veći od 26,00kn (sa uključenim početnim bonusom od 25,00kn).

6.7. Affiliate suradnik ne može na svoje korisničke podatke naručiti hosting uslugu preko svojeg vlastitog suradničkog ID broja ili affiliate kupona za popust i proviziju. Ukoliko se to ipak dogodi, naručeni hosting račun biti će suspendiran i neće biti isplaćena provizija. Kod prvog takvog prekršaja poslat ćemo upozorenje, dok ćemo kod drugog prekršaja trajno isključiti affiliate suradnički račun uz nepovratno brisanje svog do tada zarađenog iznosa.

6.8. Zarađeni iznos može se povući na kredit korisničkog računa i iskoristiti za plaćanje bilo koje usluge koju imamo u ponudi.

6.9. Isplata zarađenog iznosa trenutno je moguća samo na žiro račun tvrtke ili obrta, tj. kod pravnih osoba.

6.10. Svi pokušaji manipulacijom affiliate računima i promocijskim affiliate kodovima strogo su zabranjeni.

 

7. Plaćanja

7.1. Kad se pretplatite na naše usluge Vi se pretplaćujete na prepaid uslugu. Što znači da unaprijed plaćate korištenje naručene usluge do naručenog datuma.

7.2. Ponuda za produženje pretplate šalje se isključivo putem e-maila 15 do 30 dana prije isteka pretplatničkog roka.

7.3. Podsjetnik za plaćanje po kreiranoj ponudi šalje se 10 dan prije datuma valute plaćanja te 1, 20 i 30 dana nakon datuma valute plaćanja.

7.4. Hosting račun za koji nije plaćeno produženje po kreiranoj ponudi do datuma valute privremeno će biti suspendiran.

7.4.1. Hosting račun će biti privremeno suspendiran ukoliko Dopi grupa utvrdi dospjelo dugovanje po bilo kojoj osnovi kod Klijenta.

7.5. Ukoliko se produženje hosting usluge ne plati 30 dana nakon datuma valute, hosting račun biti će automatski obrisan sa servera bez mogućnosti vraćanja podataka koji su se nalazili na tom računu.

7.6. Uplate primamo vrimanskim putem.

7.7. Kod plaćanja privatnih VPS i dedicated servera uplata mora biti zaprimljena odmah po kreiranju ponude, a najkasnije u roku od 5 dana. Ukoliko ne zaprimimo uplatu do datuma valute server će biti otkazan i uništen prvog dana u narednom mjesecu.

7.8. U slučaju dugovanja nova narudžba usluge nije moguća sve dok se ne podmiri prethodno dugovanje.

7.9. Svaka zaprimljena uplata biti će usmjerena na podmirenje dugovanja, sortirano prema datumu, od najstarijeg prema najnovijem. Iznimka su uplate u slučaju redovnog poslovanja, kada će uplate biti usmjerene na podmirenje fakture po kojoj je iznos i uplaćen.

7.10. Molimo Vas da sva vaša pitanja vezana za plaćanje uputite na naš odjel računovodstva.

7.11. Instalacije raznih web skripti, aplikacija te održavanje istih naplaćuje se 400,00kn po satu rada, jedinica naplate je pola sata.

7.12. Sve cijene navedene na web stranici iskazane su u kunama. Naša tvrtka nije u sustavu PDV-a.

7.13. Dopi grupa zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene tečaja kune u odnosu na referentnu valutu za više od 2.5% (€1,00 EUR = 7,50kn).

 

8. Otkazivanje usluge

8.1. Shared web hosting, reseller web hosting, VPS i dedicated serveri – Ukoliko želite otkazati uslugu, potrebno je popuniti zahtjev za otkazivanje usluge preko korisničkih stranica u roku od minimalno 15 dana prije isteka trenutnog zakupa usluge. Ukoliko Vaš zahtjev za otkazivanje usluge ne zaprimimo unutar tog vremenskog roka, biti ćete dužni podmiriti naknadu za produženje usluge u skladu sa kreiranom ponudom za produženje usluge

8.2. Ukoliko otkažete pretplatu na uslugu, no naplata sa kreditne kartice se i dalje nastavi iz razloga kao što je 1) greška Dopi grupa osoblja 2) greška kartičnog providera naplate 3) greškom bilo koje druge ustanove za naplatu sredstava sa kartice, nećemo se smatrati odgovornim za povrat naplaćene naknade po pretplaćenim sredstvima koja su izdana od strane vaše financijske ustanove.

8.3. Otkazani hosting račun i/ili otkazana domena ne može se ponovno naručiti minimalno 30 ili više dana, tj. sve dok iste usluge nisu potpuno obrisane iz Dopi grupa sustava.

 

9. Naplata prekoračenja

9.1. Naše usluge su progamirane tako da mogu udovoljiti većinu scenarija za različite potrebe naših Klijenata. Ipak, Vaše potrebe mogu varirati i zahtjevati dodatne izvore, posebno u području kapaciteta i prometa na web stranicama. Mi nećemo nikada automatski naplatiti iznos sa Vaše kreditne kartice ako Vaš korisnički račun zahtjeva veće kapacitete. Vi morate održavati Vašu e-mail adresu ispravnom u Vašem cPanelu i korisničkom računu, tako da možete primiti email poruku (obavijest) kad Vaš korisnički račun dostigne određeni limit određen isključivo našim sistemom, npr. kada ukupan utrošak bandwidtha (prometa, propusnosti) naraste na 80% i više posto od maksimalno dostupnog kapaciteta. Tada nas možete kontaktirati da zakupite veću kvotu za Vaš račun. Ukoliko nas ne kontaktirate, sistem će automatski isključiti Vašu stranicu ukoliko je došlo do prekoračenja maksimalno dozvoljenog kapaciteta prometa po vašem hosting računu

 

10. Refundacije / otkazivanje pretplate

10.1. Ako iz bilo kojeg razloga Dopi grupa ne ispuni navedenu uslugu ili klijent sam zatraži otkazivanje računa, proporcionalna nadoknada biti će izračunata i isplaćena klijentu na bankovni račun. Naknada neće biti isplaćena ako su naša pravila u vezi ovih usluga prekršena i zbog čega je Studio4web prinuđen prijevremeno otkazati pružanje usluge.

10.2. U slučaju da Vi zatražite otkazivanje pretplate, jednom kad je vaša pretplata otkazana daljnja upotreba će Vam biti onemogućena. Potom će biti izbrisana u roku od 24 sata. Ako iz bilo kojeg razloga Vaša pretplata bude otkazana i ostane otkazana biti će poništena nakon 30 dana.

10.3. Naknada za prijevremeno otkazivanje hosting računa iznosi 50,00kn po otkazanom hosting računu. Naknada za prijevremeno otkazivanje računa namiruje se iz izračunatog iznosa za povrat. U slučaju da je izračunati iznos za povrat manji od iznosa naknade za otkazivanje klijent se neće teretiti za doplatu razlike do punog iznosa naknade za otkazivanje.

10.4. U slučaju da je uz zakupljenu hosting uslugu besplatno registrirana domena, iznos povrata umanjuje se za puni iznos registracije domene, a u slučaju da je iznos za povrat manji od punog iznosa cijene domene, klijent se obvezuje podmiriti razliku do punog iznosa cijene registracije domene.

 

11. Sadržaj

11.1. Dopi grupa vjeruje u slobodu govora, ali ipak, bilo koji sadržaj ( pisani, slikoviti ili osmišljeni ) u sljedećim područjima neće biti toleriran i biti će razlog za trenutačno otkazivanje usluga ( u većini slučajeva Klijent će biti u mogućnosti sačuvati svoje datoteke u arhiviranom dokument) – rasizam, netrpeljivost zbog boje kože, uvjerenja ili religijskih vjerovanja, vulgaran i nepristojan jezik prema bilo kome osim sebi samome, bilo koji uvredljiv i zlonamjeran sadržaj.

11.2. Sadržaj za odrasle osobe ( +18 ) NIJE DOZVOLJEN na našim serverima i razlog je trenutnom suspendiranju hosting usluge.

11.3. Vi rukovodite Vašom web stranicom i odgovarate za njezin sadržaj. Mi nemamo osoblje niti potrebno vrijeme za stalno praćenje web hosting servera koji imaju stalno rastući i promjenjivi sadržaj. Ipak, ukoliko Dopi grupa primi upozorenje u vezi sumnjivog sadržaja na stranici na nekom od Dopi grupa servera, raspraviti ćemo slučaj sa Vama i zatražiti trenutačnu ispravku. Ako nas bilo tko kontaktira u vezi sadržaja koji je pronađen na Dopi grupa serveru u vezi intelektualnih i autorskih prava ili ako žele da se isti uklone, zahtjevamo legalnu dokumentaciju kako bi poduzeli bilo koju daljnju akciju.
Dopi grupa zadržava pravo privremenog isključivanja hosting računa do okončenja rasprave. Dopi grupa se ne može i neće smatrati odgovornim za bilo koju štetu nastalu uslijed i nakon privremenog isključivanja hosting računa.

11.4. U slučaju detektirane zaraze hosting računa malicioznim kodom, server će vam automatski na email adresu upisanu unutar cPanela poslati obavijest. Molimo Vas da nas žurno obavijestite o koracima i rokovima u kojima će te poduzeti potrebne mjere kako biste osigurali da web stranica nastavi raditi ispravno i bez da ugrožava sigurnost ostalih korisnika web servera i posjetitelja same stranice.

11.5. Ukoliko u roku od 48 sati ne očistite hosting račun privremeno ćemo onemogućiti posluživanje web stranice zbog kršenja sigurnosnih pravila na poslužitelju.

11.6. Ukoliko otklanjanje malicioznog sadržaja prepustite nama, zaračunat ćemo Vam troškove sanacije problematične web stranice po cijeni radnog sata sistemskog administratora u iznosu od 300,00 kn x broj sati potrebnih da se problem sanira.

 

12. Odgovornost

12.1. Dopi grupa ne promovira, ne tvrdi i ne daje obećanja u vezi usluga ponuđenih od strane naših Klijenata i neće biti odgovoran za sporove ili zahtjeve protiv navedenih korisnika.

12.2. Niti u kojem slučaju Dopi grupa neće biti odgovorna za bilo koju direktnu, indirektnu, popratnu, nastalu uslijed, specijalne ili primjerene štete ili bilo koje druge štete, nastale kroz korištenje ili upotrebu ove web stranice ili bilo koje informacije, usluge ili proizvoda priskrbljenog kroz Vašu web stranicu.

12.3. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kojeg servera u našem mrežnom sustavu i nećemo poduzeti nikakve akcije protiv bilo kojeg upitnog (sumnjivog) materijala ili akcije dok web stranica u pitanju ne bude prijavljena našem odjelu za zloupotrebu, preko e-maila ili pismeno na adresu.

Prijava klijenta

Email adresa:

Lozinka:


 

Registrirajte se!
Zaboravili ste lozinku?

Mišljenja naših klijenata

Zatražite detaljnu ponudu, krenimo raditi zajedno!

Naše ponude su jasne, bez skrivenih troškova, transparentne i bez obaveze.