Uvod

Dopi grupa je spremna osigurati vrhunsku kvalitetu usluga po vrlo povoljnim cjenama. Sljedeći uvjeti su potrebni da bi smo mogli pružiti najbolju moguću uslugu svim našim Klijentima, a u isto vrijeme osigurati našu legalnu etičku odgovornost.

Propust u provedbi ovih uvjeta biti će podloga za trenutačno isključenje bez opomene. Dopi grupa će biti jedini sudac u odlučivanju što predstavlja prekršaj ovog pravila.

Aktivnosti koje dovedu do isključenja ( privremeno ili trajno ) bilo koje pretplate će rezultirati u gubitku pretplatničkog plaćenog iznosa. Prigovori podnešeni u vezi zloupotrebe pretplate biti će istraženi i ako budu valjani biti će podloga za trenutačno blokiranje ( korištenja usluga ).

Za prijavu sumnjive zloupotrebe ili bilo koju povredu pravilnika, molimo da kontaktirate naš odjel za zloupotrebu.

 

Ilegalna upotreba i nedozvoljen sadržaj

Dopi grupa serveri mogu biti korišteni jedino za potrebe dozvoljene Zakonom. Transmisija, skladištenje ili distribucija bilo koje informacije, podataka ili materijala u suprotnosti sa bilo kojim važećim Zakonom ili propisom je zabranjena. Ovo uključuje, ali nije limitirano na autorsko pravo, zaštitni znak, poslovne tajne, ili druga intelektualna vlasnička prava korištena bez propisnog ovlaštenja i materijali koji su nepristojni, klevetnički, predstavljaju nezakonsku prijetnju ili krše Zakone eksportne kontrole. Primjeri nedozvoljenog sadržaja su ilegalne kopije software-a, nulled verzije raznih komercijalnih aplikacija, hacking programi, hacking skripte, hacking arhive, upute koje omogućavaju ili potiču na hakiranje stranica trećih osoba, warez stranice, sadržaj za odrasle, maloljetnička pornografija, MP3 i MP4 arhive, IRC botovi, video/audio stranice i portali, backup podaci sa trećih servera. Pretplatnik Dopi grupa usluga se slaže i drži Dopi grupom nepovredivim od bilo kojih potraživanja nastalih upotrebom usluge oštečujući Klijenta ili bilo koju drugu stranku. Dopi grupa će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu ovog pravilnika.

Dopi grupa ne dozvoljava pozadinsko korištenje servisa kao što su IRC botovi, eggdrop, BitchX, XiRCON, Torrent client/server i bilo koji drugi program koji ometa normalne operacije servera. - Warez sadržaj i postavljanje linkova prema warez sadržaju također nije dozvoljeno. - Web proxy servisi se apsolutno neće tolerirati. Ovo uključuje NPH-Proxy i webproxy. Ako Vaša web stranica sadrži bilo koju proxy datoteku, hosting usluga će biti isključena i vlasnik računa će biti kažnjen sa 700,00 kuna. Kada koristite pretplatu sa shell korisničkim računom nije Vam dozvoljena upotreba bilo kojeg servera, servisa ili usluge na mrežnom sustavu. Serveri su definirani kao perlbots, proxyi, BitchX, pszBnc, root exploits, DdoS scripts, Shoutcast servers, itd. Korištenjem bilo kojeg od ovih servera suočit ćete se sa trenutačnom obustavom usluge, a korisnik će biti kažnjen sa najmanje 700,00 kuna, a najviše 3.000,00 kuna. Zabranjeno je korištenje shared i reseller hosting račun za skladištenje, arhiviranje, javnu distribuciju te dijeljenje datoteka. Shared i reseller hosting paketi namjenjeni su isključivo za hosting html i php web stranica. Masovno slanje email poruka nije dozvoljeno. Ukoliko imate potrebu za slanjem veće količine reklamnih email poruka one moraju biti poslane u skladu s točkama članaka 107. Zakona o elektroničkim komunikacijima. Dopi grupa zadržava pravo trenutnog isključenja hosting usluge u slučaju kršenja bilo koje od ovih aktivnosti.

 

Sadržaj za odrasle ( +18 )

Dopi grupa ne dozvoljava smještaj stranica na kojima se nalazi sadržaj za odrasle osobe. Dopi grupa zadržava pravo trenutnog isključenja hosting usluge u slučaju da se ista koristi u dotične svrhe.

 

Chat sobe

Dopi grupa ne dozvoljava chat sobe na web hosting i reseller web hosting paketima. Možete izabrati dedicated server za tu svrhu i kako bi učinkovito održavali chat sobe.

 

PTC ( Pay To Click ) web stranice

Dopi grupa ne dozvoljava PTC web stranice na web hosting i reseller web hosting paketima. Možete izabrati dedicated server za tu svrhu i kako bi učinkovito održavali PTC web stranice.

 

IRC

Dopi grupa ne dozvoljava korištenje IRC ili IRC botova na shared web hosting i reseller web hosting paketima te VPS i dedicated serverima. Oni su međutim dozvoljeni na dedicated serverima ukoliko se pokaže da nemaju negativne posljedice na našu mrežu.

 

Sigurnost

Korisnicima se zabranjuje narušavanje ili pokušaji narušavanja sigurnosti mrežnog sustava. Narušavanje sigurnosti na mrežama ili sistemima mogu rezultirati građanskom ili krivičnom odgovornošću. Dopi grupa će ispitati sporne događaje, što može uključivati suradnju sa nadležnim institucijama pri gonjenju korisnika koji su uključeni u takve djelatnosti. Takvi slučajevi narušavanja sigurnosti uključuju bez iznimke:

  • Pristupanje podacima koji nisu namjenjeni tom korisniku, ili logiranje na server ili korisnički račun na kojem korisnik nije autoriziran za pristupanje.
  • Pokušavanje istraživanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže s namjerom probijanja sigurnosti ili autentifikacijskih mjera bez potrebne autorizacije.
  • Pokušaj uplitanja u servise prema bilo kojem korisniku, hostu, mreži uključujući bez iznimaka preko preopterećenja, “floodinga”, “email bombinga” ili “crashinga”.
  • Krivotvorenje bilo kojeg TCP/IP paketnog headera ( uzglavlja), bilo kojeg dijela headera u email-u ili oglašavanju na forumu.
  • Poduzimanje radnji u svrhu pribavljanja usluga koji nisu dodjeljeni tom korisniku.
  • Pokušaj povezivanja više hosting paketa zajedno kako bi iskoristili prednost velikog kapaciteta ili velike propusnosti.

Svaki zakupljeni hosting paket je jedinstven za domenu za koju je zakupljen – nije dozvoljeno zakupljivanje više računa da bi se kombinirao zakupljeni prostor i propusnost. Dopi grupa će takve transakcije zaustaviti i okarakterizirati kao obmanjujuće. Mi nudimo nadogradnju usluge za sve servise i često pružamo posebne uvijete za korisnike koji nas zatraže za pomoć.

 

Zloupotreba servera

Svaki pokušaj sabotaže ili pokušaj nanošenja štete Studio4web serveru ili bilo kojem Klijentu naših usluga je strogo zabranjen. Sve podmreže i dedicated serveri Dopi grupa se moraju ravnati sa navedenim uvjetima. Nepridržavanje ili izbjegavanje navedenih procedura su osnova za deaktivaciju korisničkog računa. Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg korisničkog računa bez prijašnje najave.

Klijent prihvaća da će koristiti web hosting i reseller web hosting pakete samo za namijenjene aplikacije te smještaj web stranice. Zloupotreba uključuje istraživanje mrežnog i raspodijeljenog računalnog sustava, skladištenje podataka (audio, video, software, slike i ostali podaci), backup podataka sa trećih servera, ili odvođenje prometa. Kombiniranje i povezivanje dva ili više hosting računa sa namjerom povećanja dostupnih resursa ili korištenje resura drugog hosting računa nije dozvoljeno. Dopi grupa će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu ovog pravilnika. Korisnik prihvaća da će pitati Dopi grupu u slučaju kada nije sigurna da li je njegova aplikacija prikladan za rad na web hosting i reseller web hosting računu.

 

Odgovornost Klijenta

Klijent je odgovoran za svaku aktivnost koja proizlazi iz njegovog korisničkog računa, ukoliko se ne dokaže da je bio žrtva vanjskog upada hackera ili krivotvorenja adrese. Klijent je također odgovoran za osiguravanje korisničkog imena i lozinke. Klijent se smatra odgovornim za sve materijale na njegovoj web stranici koja je mogla biti stavljena tamo od treće strane.

 

Backup

Dopi grupa poduzima ekstremne korake kako bi održao integritet sistema. Međutim, Dopi grupa se ne može držati odgvornim za gubitak podataka proizašlih iz bilo kojeg razloga. Da biste osigurali najjači nivo zaštite podataka, Dopi grupa Vam preporučuje da spremite SVE podatke i na Vaše osobno računalo. Kao i to da je preporučljivo da za svaki podatak koji je od velike važnosti imate sigurnosne kopije na više različitih mjesta. Sve sigurnosne kopije podataka Dopi grupe napravljene su za slučaju hardverskih grešaka, a ne korisničkih pogrešaka. Prilikom generiranja backupa preko cPanel pristupa obratite pažnju da backup kreirate za vrijeme kada server nije opterećen (tokom noći). Kreiranje backup arhiva računa većih od 1000 MB obavezno je u vremenu između 00:00 i 06:00, u slučaju da se pokrene tokom dana automatski će biti prekinuto kako ne bi došlo do rušenja servera i pada performansi.

 

Poduzimanje akcija

U bilo kojem slučaju da se korisnik ne odnosi u skladu sa navedenim uvijetima je temelj za deaktivaciju korisničkog računa. Dopi grupa će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu prihvatljivog način uporabe (AUP). Dopi grupa zadržava pravo uklanjanja korisničkih računa bez prethodne najave. Kada Dopi grupa dobije saznanja o navodnim kršenjima prihvatljivog način uporabe (AUP), pokrenuti će istragu. Tijekom istrage moguće je da ćemo ograničiti korisniku pristup računu kako bi spriječili daljnju neautoriziranu aktivnost.

Zavisno od težine prekršaja, Dopi grupa može po svom nahođenju ograničiti, ukinuti ili izbrisati korisnički web hosting račun i/ili pokrenuti pravne radnje. Ukoliko su takve radnje krivični prekršaj, Dopi grupa će obavijestiti nadležne državne institucije o takvom prekršaju.

Dopi grupa se neće smatrati odgovornim za novčane kompenzacije proizašle iz privremenog suspendiranja ili brisanja korisničkih računa ukoliko su one proizašle iz kršenja prihvatljivog način uporabe (AUP).

Klijenti Dopi grupe usluga slažu se sa time da se u potpunosti odriču bilo kakvih eventualnih odštetnih potraživanja, a koja su nastala iz korištenja Dopi grupa usluga koje su mogle prouzročiti štetu njima ili trećim osobama.

Dopi grupa usluge pružaju se bez garancija ikakve vrste, bilo direktne ili implicirane, uključujući ali ne ograničavajući na garanciju isplativnosti, odgovornost za posebnu upotrebu. Dopi grupa se izričito odriče svih pretpostavki i garancija da će usluga koju pruža biti sigurna, neprekinuta i bez grešaka. Niti jedan savjet ili informacija, pisana ili usmena izdata od strane Dopi grupe ili njegovih zaposlenika, ovlaštenika ili sličnih ne može se uzeti kao osnova garancije, niti se možete pouzdati u takve informacije ili savjete. Dopi grupa, partneri i dobavljači ne mogu se držati odgovornima za štetu koja proizlazi bilo direktno bilo indirektno iz korištenja naših usluga niti bilo kojih drugih oblika transakcija.

 

Modifikacije

Dopi grupa zadržava pravo da dodaje, briše ili modificira bilo koji dio ovog pravilnika u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

 

Odbijanje usluge

Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili suspendirati hosting uslugu na način kako nam odgovara. Primjer odbijanja pružanja hosting usluge je kada Klijent nastavlja sa prekršajima nakon upozorenja. Odbijanje, otkazivanje ili suspenzija usluge se posebno odnosi na slučajeve slanja spam mailova.

Prijava klijenta

Email adresa:

Lozinka:


 

Registrirajte se!
Zaboravili ste lozinku?

Mišljenja naših klijenata

Zatražite detaljnu ponudu, krenimo raditi zajedno!

Naše ponude su jasne, bez skrivenih troškova, transparentne i bez obaveze.